Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 27 2017

fullmoon
21:39
5319 6660 500
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin
fullmoon
21:24
fullmoon
21:22
1765 e3f5 500
Reposted fromfungi fungi viaAmericanlover Americanlover
fullmoon
21:18
1470 797e
baby deer <3
fullmoon
21:09
0695 8a3b 500
Deer came to the store and got some biscuits.
After half an hour he returned with his family.
Colorado, US.
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaoutofmyhead outofmyhead
21:09
9776 3261
21:09
fullmoon
21:08
Zostawmy te przedziwne sprawy w nadziei, że wszystko jakoś się ułoży za te, powiedzmy, trzysta lat.
— Tove Jansson
fullmoon
21:08
1149 521a
fullmoon
21:08
21:08
7030 163c
Reposted fromtosiaa tosiaa viafabulous-lazy fabulous-lazy
fullmoon
21:08
6081 15b3 500
a przynajmniej tak się czuje. Nic się nie zmienia.
Reposted frommakle makle viafabulous-lazy fabulous-lazy
fullmoon
21:07
Reposted fromFlau Flau viafabulous-lazy fabulous-lazy
fullmoon
21:07
5493 33ca
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viafabulous-lazy fabulous-lazy
fullmoon
21:04
fullmoon
21:03
5534 e833
Reposted fromsaltwater saltwater viawszystkodupa wszystkodupa
fullmoon
21:03
fullmoon
21:03
1242 6b0a
Reposted fromkarmacoma karmacoma viawszystkodupa wszystkodupa
21:02
4024 99db 500
fullmoon
21:01
A dobra matka to taka, co nie zajmuje się za dużo dziećmi tylko im ufa i w nie wierzy. Wierzy, że one sobie poradzą, bo wie, jak są wspaniale wyposażone. Mówi: "Kochanie, przecież Ty to umiesz, tamto wiesz i to świetnie Ci wychodzi. Coś Ci nie wychodzi - nie szkodzi, nie musisz wszystkiego umieć". Taka postawa matki wzbudza w dzieciach zaufanie do siebie samych. To bardzo ważne. Dobra matka powie też: "Jeśli będziesz potrzebować pomocy, przyjdź i poproś. Dostaniesz tyle, ile mogę dać. Ale nic za Ciebie robić nie będę". A trzecia rzecz to ograniczenia, których istnienie dobra matka uświadomi swojemu dziecku. Nie wolno zabijać, kraść czy świadomie wyrządzać krzywdy drugiemu człowiekowi. Choć czasami w samoobronie być może będzie trzeba i krzywdę uczynić. W ostateczności.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl