Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 13 2017

13:35
Jest spora różnica pomiędzy poddaniem się, a podjęciem decyzji, że wreszcie masz dość.
— Michał Kellen
(via fuckingartistic)
fullmoon
13:35
Twoja wartość nie zmniejsza się dlatego, że ktoś nie potrafi jej w Tobie dostrzec.
fullmoon
13:33
6080 fdf7 500

“Przegapiłem tę naszą miłość, jak pijany pasażer przesypia swoją stację. 
A kiedy się ocknie, to okazuje się, że był to ostatni pociąg i nie ma już czym wrócić do siebie.....“

~ Jarosław Borszewicz

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viagdziejestola gdziejestola
fullmoon
13:32
(...) ludzi poznaje się dobrze dopiero wtedy, kiedy się z nimi raz porządnie pokłóciło. Dopiero potem można oceniać ich charaktery.
— Anne Frank
Reposted fromdygoty dygoty viagdziejestola gdziejestola
fullmoon
13:32
Są takie piosenki, które muszą być słuchane jak najgłośniej, i takie, które najlepiej brzmią po cichu.
Reposted fromlittlefool littlefool viagdziejestola gdziejestola
fullmoon
13:32

santablainey:

Look what someone did to our mystery section. LOOK AT IT.

fullmoon
13:32
Nieproporcjonalnie wiele rzeczy nas dotyczy, które mało nas obchodzą. 
— Happysad
12:04
6685 c1a7 500
fullmoon
12:01

Co to jest miłość

nie wiem

ale to miłe

że chcę go mieć

dla siebie

na nie wiem

ile

 

— Jonasz Kofta
fullmoon
12:00
fullmoon
11:58
7368 8d7d 500
144p vs 1080p
Reposted fromsommteck sommteck viakrzysk krzysk
fullmoon
11:58
1586 ee65
vk.com
Reposted fromshakeme shakeme viakrzysk krzysk
fullmoon
13:32
(...) ludzi poznaje się dobrze dopiero wtedy, kiedy się z nimi raz porządnie pokłóciło. Dopiero potem można oceniać ich charaktery.
— Anne Frank
Reposted fromdygoty dygoty viagdziejestola gdziejestola
fullmoon
13:32
Są takie piosenki, które muszą być słuchane jak najgłośniej, i takie, które najlepiej brzmią po cichu.
Reposted fromlittlefool littlefool viagdziejestola gdziejestola
fullmoon
13:32

santablainey:

Look what someone did to our mystery section. LOOK AT IT.

fullmoon
13:32
Nieproporcjonalnie wiele rzeczy nas dotyczy, które mało nas obchodzą. 
— Happysad
12:04
6685 c1a7 500
fullmoon
12:01

Co to jest miłość

nie wiem

ale to miłe

że chcę go mieć

dla siebie

na nie wiem

ile

 

— Jonasz Kofta
fullmoon
12:00
fullmoon
11:58
7368 8d7d 500
144p vs 1080p
Reposted fromsommteck sommteck viakrzysk krzysk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl