Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 05 2017

fullmoon
20:10
5346 bf37
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viapikkumyy pikkumyy
fullmoon
20:10
Też chciałbym, aby przydarzyło mi się w życiu coś innego niż ja sam.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromaletodelio aletodelio viapikkumyy pikkumyy
fullmoon
20:09
6314 6fc4
Reposted fromomengnidnif omengnidnif viapikkumyy pikkumyy
fullmoon
20:09
2648 c296
Reposted fromcalifornia-love california-love viapikkumyy pikkumyy
fullmoon
20:08
fullmoon
20:08
8703 a64b 500
Reposted frommeem meem viapikkumyy pikkumyy
fullmoon
20:08
Nigdy nie jest za późno żeby zacząć od nowa, żeby pójść inną drogą i jeszcze raz spróbować. Nigdy nie jest za późno, by na stacji złych zdarzeń, złapać pociąg ostatni i dojechać do marzeń.
— Jan Paweł II
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaaynis aynis
fullmoon
20:01
Podaruj tym, których kochasz skrzydła, aby mogli latać, korzenie aby wracali i powody, aby zostali.
— Dalajlama
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaguerriera guerriera
fullmoon
19:59
Ale pękaj, serce moje,
Bo usta milczeć muszą.
— Hamlet
Reposted frommelatonina melatonina viapikkumyy pikkumyy
fullmoon
19:58
1211 6159
Reposted fromniewychowana niewychowana viapikkumyy pikkumyy
fullmoon
19:57
6703 deff
Reposted frommononok mononok viapikkumyy pikkumyy
fullmoon
19:57
7840 fe5d 500
Kiedy masz depresję, ale i tak próbujesz się dobrze bawić.
Reposted fromGIFer GIFer viapikkumyy pikkumyy
fullmoon
19:55
Once upon a time I was falling in love
But now I'm only falling apart
— Bonnie, niezwykła Bonnie.
Reposted fromhesiamela hesiamela viapikkumyy pikkumyy
fullmoon
19:54
Z reguły o tej porze leżę w łóżku, czytam książki i czuję, że grzybieję od środka, że co godzinę starzeję się o pięć miesięcy.
— Żulczyk
Reposted fromnoicoztego noicoztego viapikkumyy pikkumyy
fullmoon
19:52
Bądź świadom każdego ranka, że możesz nie przeżyć dnia, I każdego wieczoru, że możesz nie przeżyć nocy.
— napis wyryty na katakumbach w Paryżu
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaoutofmyhead outofmyhead
fullmoon
19:52
Lepiej wiecznie szukać
Niż choć raz przed sobą skłamać
Że znalazłem
Że już mam
Że wystarcza
— happysad "Tańczmy"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaoutofmyhead outofmyhead

July 26 2017

fullmoon
19:42
To bardzo dziwna rzecz. Tak samo jak ty, ja też chciałbym całkiem zapomnieć o różnych rzeczach. Ale im bardziej staram się zapomnieć, tym więcej sobie przypominam.
Wiesz, jak to jest, że im bardziej człowiek chce zasnąć, tym bardziej czuje się rozbudzony. Tu jest tak samo. Sam nie bardzo wiem, dlaczego tak się dzieje. Przypominam sobie nawet rzeczy, których nie powinienem pamiętać. Moje wspomnienia są tak wyraźne, że wręcz się czasem niepokoję, czy starczy mi miejsca na zapamiętanie dalszego życia, skoro tak dobrze pamiętam przeszłość. To prawdziwy problem.
— Haruki Murakami "Zniknięcie słonia"
fullmoon
19:42
Ze wszystkich sił we wszechświecie, najtrudniej jest przezwyciężyć siłę przyzwyczajenia. Siła przyciągania to przy niej pryszcz.
— Terry Pratchett
fullmoon
19:42
Człowieka trzeba widzieć takim, jakim on jest, a nie takim, jakim by się chciało, żeby był.
— Waldemar Łysiak
Reposted frommhsa mhsa viadancingwithaghost dancingwithaghost
fullmoon
18:55
1577 72cd
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl