Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 26 2017

fullmoon
19:42
Ze wszystkich sił we wszechświecie, najtrudniej jest przezwyciężyć siłę przyzwyczajenia. Siła przyciągania to przy niej pryszcz.
— Terry Pratchett
fullmoon
19:42
Człowieka trzeba widzieć takim, jakim on jest, a nie takim, jakim by się chciało, żeby był.
— Waldemar Łysiak
Reposted frommhsa mhsa viadancingwithaghost dancingwithaghost
fullmoon
18:55
1577 72cd
fullmoon
18:54

Dręczy mnie tęsknota do prawdziwej miłości, której nie znam.


fullmoon
18:54
Nie mamy nieograniczonych szans, by mieć to, czego chcemy. Tyle wiem. Nie ma nic gorszego niż stracić szansę na coś, co mogło zmienić twoje życie.
fullmoon
18:54
Nie ma nic bardziej przygnębiającego, niż bezradność w sprawach, na których nam najbardziej zależy.
fullmoon
18:54
1579 1dc5
Reposted fromnyaako nyaako viadancingwithaghost dancingwithaghost
fullmoon
18:52
“Zdarzyłem się Tobie. Ludzie czasem zdarzają się sobie. Oszukujemy się, że mamy nad tym władzę. To nieprawda. Zdarzamy się sobie. Tak. Zdarzyłaś się mi.
I boję się, że możesz zdarzyć się komuś innemu.
— Robert K. Bloom
fullmoon
18:51

#3 miłość

Wspólny relaks, kuksańce, rozmowy, robienie głupich żartów. Nie chcesz nawet położyć się spać, żeby nie stracić ani minuty, jest zbyt cenna.

— "Orange Is the New Black"
fullmoon
18:51
Myślę, że większość ludzi po prostu potrzebuje złudzeń tak samo jak powietrza do oddychania. Życiowy realizm jest ciężarem nie do udźwignięcia.
— Woody Allen.
fullmoon
18:51
fullmoon
18:51
Nieraz gdy się rano zbudzę i pomyślę, że muszę do wieczora żyć, mam wrażenie, jakby to było znów od urodzenia do śmierci.
— Myśliwski
Reposted fromsfeter sfeter viadancingwithaghost dancingwithaghost
fullmoon
18:49
8227 9a3f 500
Katowice, Silesia. #tymczasem
Reposted fromavooid avooid viadancingwithaghost dancingwithaghost
fullmoon
18:49
3408 2c23
fullmoon
18:49
Nie wiem czy jeszcze potrafię kochać i może dlatego właśnie zostałem sam
— Diox/The Returners "Samotność"
fullmoon
18:48
3100 1054
Reposted fromfavv favv viagdziejestola gdziejestola
fullmoon
18:48
Rozumiem, że można kogoś uwieść i zawieść, można się z kimś rozwieść, można kogoś porzucić, ale nie wolno go uszkadzać. Takie przestępstwa powinny być karane z całą surowością prawa. Jeżeli na paczkach ze szkłem pisze się 'Uwaga: szkło', to czemuż na paczce, w której mieści się nasze serce, nie miałoby być napisu: 'Uwaga: drugi człowiek'?
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo viaaynis aynis
fullmoon
18:48
- No tak, ludziom się wydaje, że nie chciało mi się żyć, a mnie się chciało i chce. Bardzo. Tylko powiedz: jak?
— Halina Poświatowska (O swojej próbe samobójczej)
Reposted fromovermind overmind viaaynis aynis
fullmoon
18:48

"Później bywa zwykle za późno."

— Wiesław Myśliwski - "Traktat o łuskaniu fasoli"
Reposted fromonzuiver onzuiver viaaynis aynis
fullmoon
18:47
Ludzie zbyt szybko wymieniają się imionami, słowami, myślami. 
A potem znikają.
— “Historie, w których nic się nie dzieje" Igor Kulikowski
Reposted fromweightless weightless viaaynis aynis
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl