Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 18 2017

fullmoon
20:30
Każdemu z nas zdarzyło się, że dręczony strasznymi przypuszczeniami postawił pytanie, a potem zasłaniał sobie uszy, żeby nie słyszeć odpowiedzi.
— Victor Hugo
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaaynis aynis
20:29
1355 37f5 500
Reposted frommirkkuz mirkkuz viakoloryzacja koloryzacja
fullmoon
20:26
3685 3bee 500
Reposted fromwyczes wyczes viainvisibility invisibility
fullmoon
20:25
fullmoon
20:25
2920 5d7f 500
Reposted fromkelu kelu viafabulous-lazy fabulous-lazy
fullmoon
20:25
Dlaczego wszyscy tutaj są tak szczęśliwi, a ja nie?
- Dlatego, że nauczyli się widzieć dobro i piękno wszędzie - odrzekł Mistrz.
- Dlaczego więc ja nie widzę wszędzie dobra i piękna?
- Dlatego, że nie możesz widzieć na zewnątrz siebie tego, czego nie widzisz w sobie.
— Anthony de Mello
Reposted fromtillbaka tillbaka viafabulous-lazy fabulous-lazy
fullmoon
20:24
Strach nie pozwala nam działać, choć tak dobrze wiemy, co powinniśmy zrobić, żeby zmienić nasze życie. Od czego się odciąć, a co do siebie przyciągnąć. 
— 02:30
20:23
fullmoon
20:23
3763 8d44
Reposted fromillidan illidan viakoloryzacja koloryzacja
fullmoon
20:23
I choć nie mam Cię na co dzień,
codziennie mam Cię w głowie.
fullmoon
20:22
Był sobie mężczyzna, którego pokochałam.

I przez kilka krótkich chwil - trwających tyle co oddech, co szept - pomyślałam, że może i on mnie pokocha.

— moja parafraza B. C. Cherry: "Ogień, który ich spala"
Reposted frompensieve pensieve viakoloryzacja koloryzacja
fullmoon
20:22
(...) a potem zdarzył się On. 
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viakoloryzacja koloryzacja
fullmoon
20:21
Szczypta ciebie weszła we mnie i na zawsze mnie zatruła.
— Guillaume Musso - ' Wrócę po ciebie '
Reposted fromwetryagain wetryagain viakoloryzacja koloryzacja
20:21
fullmoon
20:21
4949 4286 500
Reposted frommental-cat mental-cat viakoloryzacja koloryzacja

June 15 2017

fullmoon
21:29
fullmoon
21:29
Gdzie jesteś i dlaczego nie tutaj?
— Maria Goniewicz "Listy do Żony"
Reposted fromgoniewicz goniewicz viagdziejestola gdziejestola
21:29
fullmoon
21:28
6272 8e3e 500
Inna sprawa, że często nie wychodzi.
fullmoon
21:27
Jesteś o wiele lepszym wierszem,
Niż każdy który ja,
Rzetelnie sklecę,
Chcąc Cię uchwycić w tekście.
— Piotr Roguski `Mała
Reposted fromniczegoniezaluj niczegoniezaluj viamalice malice
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl