Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2017

fullmoon
13:14
7538 3cdf 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viagdziejestola gdziejestola
fullmoon
13:14
7538 3cdf 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viagdziejestola gdziejestola
fullmoon
13:12
Będę Cię kochał na łóżku
i pod łóżkiem
na rogu stołu i na podłodze
gryzł i kąsał
Twoje białe ciało
rozwierał ustami Twoje uda
zdrapywał pazurami obce
pieszczoty z Twoich piersi
aż staniesz się łagodna przeźroczysta
w swojej nagości
i tylko
moja
będą przybywać Ci zmarszczki
i siwieć włosy
a Ty będziesz wciąż piękna
zasadzona jak trwałe drzewko
tą chwilą w moich oczach.
— Barbara Maria Bartosiewicz 'Erotyk pewnej chwili'
Reposted fromtimetolove timetolove viatake-care take-care
fullmoon
13:11
0188 7bfc
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaLazhward Lazhward
fullmoon
13:11
5651 37db
fullmoon
13:11
2144 4299 500
Reposted fromNomolestar Nomolestar viaLazhward Lazhward
fullmoon
13:10
7164 691d 500
Reposted fromssozs ssozs viaLazhward Lazhward
fullmoon
13:10
Wszystko co było dawniej wydaje się dziwne. Czasem wydaje się, że tego w ogóle nie było. Czasem wydaje się to wszystko straszne, czasem śmieszne, czasem głupie. Ale nie takie jak było naprawdę.
— Hłasko "Pijany o dwunastej w południe".
Reposted fromMagnolia11 Magnolia11 viagdziejestola gdziejestola
fullmoon
13:09
Wszystko co było dawniej wydaje się dziwne. Czasem wydaje się, że tego w ogóle nie było. Czasem wydaje się to wszystko straszne, czasem śmieszne, czasem głupie. Ale nie takie jak było naprawdę.
— Hłasko "Pijany o dwunastej w południe".
Reposted fromMagnolia11 Magnolia11 viagdziejestola gdziejestola
fullmoon
13:06
Lubiłam go, bo potrafił odpowiednio na mnie patrzeć. Bez obojętności, bez zbędnego pożądania, ze zwykłym zainteresowaniem.
fullmoon
13:06

to chore. jakbym do szczęścia stał tyłem.

— Upadli poeci.
fullmoon
13:06
5636 7a1c
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viakrzysk krzysk
fullmoon
13:06
Reposted fromheima heima viakrzysk krzysk
fullmoon
13:05
2162 bb10 500
Reposted fromNomolestar Nomolestar viairbjarbirb irbjarbirb
fullmoon
13:05
W tamtym czasie cierpiałem na alergię - nietolerancję na cały świat. W tym na siebie samego.
— E.E.Schmitt, "Zapasy z życiem"
Reposted frommartinif16 martinif16 viagdziejestola gdziejestola
fullmoon
13:05
W tamtym czasie cierpiałem na alergię - nietolerancję na cały świat. W tym na siebie samego.
— E.E.Schmitt, "Zapasy z życiem"
Reposted frommartinif16 martinif16 viagdziejestola gdziejestola
fullmoon
13:04
fullmoon
13:04
1697 eb7c 500
Reposted fromall-about-kate all-about-kate viaaynis aynis
fullmoon
13:04
8394 23e4 500
placek z sadu.
Reposted fromEmisja Emisja viaaynis aynis
13:03
5660 512c
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viaaynis aynis
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl