Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 15 2017

fullmoon
21:26
Moje miejsce nie tu - pomyślał Muminek. - ale i nie tam. Nie wiem, co jest jawą, a co jest snem
— Tove Jansson - Zima Muminków
Reposted fromjakmidzisiajzle jakmidzisiajzle viapikkumyy pikkumyy
fullmoon
21:26
Zarzuty można odeprzeć, pretensje zbagatelizować, za obrazę przeprosić. Na obojętność jednak nie ma rady.
— Danuta Bieńkowska
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viapikkumyy pikkumyy
21:25
3324 b7d1 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viagdziejestola gdziejestola
21:24
8320 cc0e 500
Reposted from47-LxrdShift 47-LxrdShift viairmelin irmelin
fullmoon
21:23
1363 aabe 500
Reposted fromtichga tichga viairmelin irmelin
fullmoon
21:23
Są chwile, kiedy myślę, że nie pasuję do jakiejkolwiek relacji międzyludzkiej.
— Franz Kafka
Reposted fromxalchemic xalchemic viairmelin irmelin
fullmoon
21:16
Nigdy nie jesteśmy bardziej samotni, niż leżąc w łóżku z naszymi tajemnicami i wewnętrznym głosem, którym żegnamy lub przeklinamy mijający dzień.
— Jonathan Carroll - Białe jabłka
Reposted fromflesz flesz viagdziejestola gdziejestola
fullmoon
21:09
9982 5c6c 500
Małgorzata Musierowicz, Szósta klepka
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viawolalabym wolalabym
fullmoon
21:09
Boże Święty, dni prze­ciekają mi przez pal­ce, a nie mam się czym pochwalić. 
— William Wharton
Reposted fromislandinthesun islandinthesun viawolalabym wolalabym
fullmoon
21:09
1582 a91b
Reposted fromproof proof viawolalabym wolalabym
fullmoon
21:08
4558 0bda 500
czy doczekał
Reposted fromhydrosphere hydrosphere viawolalabym wolalabym
fullmoon
21:07
2235 f3ec
Reposted fromczajnikq czajnikq viajustmadd justmadd
fullmoon
21:07
Reposted fromtoft toft viajustmadd justmadd
fullmoon
21:05
Jeśli chce się być szczęśliwym, nie wolno gmerać w pamięci. 
— Emil Cioran
Reposted frompesy pesy viamalice malice
fullmoon
21:05
Czy można żałować rzeczy, która choć niemądra, była piękna?
— Cassandra Clare – Mechaniczna księżniczka
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaaynis aynis
fullmoon
21:04
9607 3622
jensen blows kisses
2017seattle con  
Reposted frombacke backe viasupernatural supernatural
fullmoon
21:03
7309 21da
Reposted fromemopanda emopanda viagdziejestola gdziejestola
fullmoon
21:03
0921 2f6f
Reposted frommartynkowa martynkowa viamalice malice
fullmoon
21:01
Można oddychać, jeść, pić i czuć uderzenia własnego serca, a mimo to być martwym.
— Charlotte Link "Nieproszony gość"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaguerriera guerriera
fullmoon
21:01
Definiują Cię dwie rzeczy: Twoja cierpliwość, gdy nie masz nic i Twoja postawa gdy masz wszystko.
— Carlo Ancelotti
Reposted fromwaflova waflova viaguerriera guerriera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl