Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 23 2018

fullmoon
22:47
7481 ca38 500
Reposted fromsavatage savatage viaphilomath philomath
fullmoon
22:44
Tamolitch Pool, Oregon
22:43
2844 2166 500

opticculture:

digital_editz "I took a day or two
To exile from the light
To unfold that prisoner
They call a mind.“

fullmoon
22:43
fullmoon
22:42
Nikt, kto zrezygnował, nie dotarł tam, gdzie zmierzał.
— H. Jackson Brown, Jr.
fullmoon
22:40
0584 8861 500
Reposted fromunconscious unconscious viaoutofmyhead outofmyhead
fullmoon
22:40
Jeśli chcesz, żeby wszystko zaczęło się w końcu układać musisz sama o to zadbać. Wyjaśnij wszystkie niejasne sytuacje, wyciągnij wnioski z błędów. Tylko w ten sposób będziesz mogła ruszyć do przodu. Nie pozwól przykuć się swoim lękom do jednego miejsca w życiu.
Reposted frommadsounds madsounds viaoutofmyhead outofmyhead
fullmoon
22:39
fullmoon
22:39
fullmoon
22:39
7008 86c7
Reposted frommisiaq misiaq viadancingwithaghost dancingwithaghost
fullmoon
22:38
7142 8373
Reposted fromswojszlak swojszlak viaguerriera guerriera
22:37
Jestem rozjebany i to kompletnie rozjebany. Nie wiem, co się stało ani jak doprowadziłem się do tego stanu, ale jest, jak jest i mam kurewsko poważne problemy i nie wiem, czy da się z nimi coś zrobić. Nie wiem, czy ze mną da się coś zrobić.
— James Frey - milion małych kawałków (via szellou)
Reposted fromkostuchna kostuchna viaguerriera guerriera
22:35
2024 19f1 500
Reposted frombrumous brumous viaxer xer
fullmoon
22:34
fullmoon
22:34
6023 daaa 500
fullmoon
22:34
fullmoon
22:32
Reposted frommangoe mangoe viadancingwithaghost dancingwithaghost
fullmoon
22:31
22:29
0120 cbcf 500
Reposted fromnosmile nosmile viaCannonball Cannonball
fullmoon
22:26
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl