Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 06 2019

fullmoon
21:22

"Boimy się wszyscy i bez wyjątku. Wchodząc w miłość, boimy się, że ją stracimy, trwając w niej boimy się, że to nie to, albo że nic w życiu już nas innego nie spotka. Nie mając miłości boimy się, że nigdy jej już nie znajdziemy."

Jakub Żulczyk

fullmoon
21:21
3731 986b 500
Reposted fromRowena Rowena viadancingwithaghost dancingwithaghost
fullmoon
21:20
2015 0de3 500
fullmoon
21:18
Nie musisz nikomu nic udowadniać. To twoje życie i możesz zaprosić do niego tych których kochasz. Masz prawo wyprosić ze swojego życia tych, którzy źle ci życzą i pomniejszają. Masz prawo dokonać wyboru jak twoje życie ma wyglądać. Dorosłeś.
— D.Skalska
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viapoczujto poczujto
fullmoon
21:18
Jeśli zdecydujesz się kiedykolwiek odejść od kogoś nie zapomnij o tym aby się z nim pożegnać. 
I bez względu na to co łączyło Cię z tym człowiekiem, nie uciekaj bez słowa.
Nikt z nas nie zasługuje na takie zakończenie.
Gdy emocje już opadną, miej odwagę spojrzeć prawdzie w oczy
nim odejdziesz na zawsze.
— Włóczęga
Reposted fromhormeza hormeza viatake-care take-care
fullmoon
21:13
3754 6fd8 500
Reposted fromtotal1ty total1ty viairmelin irmelin
fullmoon
21:10
fullmoon
21:06
1396 bdf5 500
Reposted frompiehus piehus viairmelin irmelin
fullmoon
21:04
3136 c237 500
Reposted fromfungi fungi viawszystkodupa wszystkodupa
21:03
0940 8427
21:03
fullmoon
21:02
- Dlaczego zacząłeś czytać książki? - spytał mnie nagle i uważam, że było to najciekawsze pytanie, jakie mi ktoś zadał w życiu. 
- Bo wydawało mi się, że one są mądrzejsze od ludzi, których wtedy znałem.
Reposted fromchocoway chocoway viawszystkodupa wszystkodupa
fullmoon
21:00
7354 9adb
Reposted fromnowii nowii viawszystkodupa wszystkodupa
fullmoon
21:00
2834 368c
Reposted fromrazemosobno razemosobno viawszystkodupa wszystkodupa
fullmoon
20:58
fullmoon
20:58

Przynosili kwiaty.

Pisali.

Chcieli mnie,

trzymać za ręce.

Jednak, 

kwiaty usychały,
wiadomości nie dochodziły, 
ręce wolałam trzymać
w kieszeniach.
Wolałam czekać 
na Ciebie.

Reposted fromfrieda9293 frieda9293 viawszystkodupa wszystkodupa
fullmoon
20:57
Zabawne, ludzie odruchowo zakładali, że jedynym, czego jej brakuje i czego rozpaczliwie pragnie - bo czy nie tego właśnie pragną kobiety? - jest mąż. Tymczasem ona nie szukała miłości, chciała tylko choć trochę polubić samą siebie.
— Jenny Blackhurst
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawszystkodupa wszystkodupa
fullmoon
20:56
3067 0251 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viawszystkodupa wszystkodupa

June 14 2019

fullmoon
14:24
8027 8b88 500
Reposted fromzciach zciach viapsychedelix psychedelix
fullmoon
14:22
3093 7665 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaCannonball Cannonball
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl