Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 05 2017

fullmoon
20:08
 Nie zmieniaj się dla innych,  pamiętaj, że to ty musisz ze sobą wytrzymać całe życie. 
 
Reposted fromKuba1267 Kuba1267 viairbjarbirb irbjarbirb
fullmoon
20:07
Reposted fromgruetze gruetze viairmelin irmelin

September 23 2017

fullmoon
20:53
9384 45cd 500
Reposted fromkrolik krolik viasillyvanas sillyvanas
20:51
7176 6d88 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viasillyvanas sillyvanas
fullmoon
20:50
8370 a229 500
Reposted frommhsa mhsa viasillyvanas sillyvanas
fullmoon
19:13

Jedynymi osobami, z którymi powinieneś wyrównać rachunki są ci, którzy Ci pomogli.

— John E. Southard

August 27 2017

fullmoon
21:05
Gdy wie się jakie ktoś czyta książki, jakie ma autorytety, za co najbardziej podziwia rodziców, jak spędza wolny czas, jakiej muzyki słucha, jakie wiersze zna na pamięć, co go oburza, a co go wzrusza lub jakie ma marzenia, to w zupełności wystarcza.
— Janusz Leon Wiśniewski "Los powtórzony"
fullmoon
21:05
Lubiłam go, bo potrafił odpowiednio na mnie patrzeć. Bez obojętności, bez zbędnego pożądania, ze zwykłym zainteresowaniem.
fullmoon
21:04
fullmoon
21:03
6619 4765
Reposted fromsadnessdove sadnessdove viamruugaa mruugaa
fullmoon
21:02
7096 7315 500
Reposted fromDomii Domii viagdziejestola gdziejestola
fullmoon
21:01
6931 c542 500
fullmoon
21:01
9399 1ea3
Reposted fromkarahippie karahippie viabumpy bumpy
fullmoon
21:00
0189 d245
Bukowski
fullmoon
20:59
To, że się tego boję, nie znaczy, że tego nie chcę.
Reposted frompeper peper viakoloryzacja koloryzacja
fullmoon
20:59
3291 5167 500
Reposted fromtfu tfu viakoloryzacja koloryzacja
fullmoon
20:58
Poszukaj tego ziarnka grochu, przez które nie możesz zasnąć.
Reposted fromavooid avooid viaguerriera guerriera
fullmoon
20:57
Obiecaj mi proszę, że to nie było nasze ostatnie spotkanie.
— ja. dzisiaj. myśląc, co by było gdyby.
Reposted fromhesiamela hesiamela viaguerriera guerriera
fullmoon
20:57
Nic bardziej nas nie szarpie niż wspomnienie przegapionych okazji i zapach szczęścia, któremu pozwoliliśmy umknąć.
— Guillaume Musso
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
fullmoon
20:56
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl