Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 23 2016

fullmoon
16:45
A jak się nie odważysz od razu, to nie odważysz się już nigdy.
— Tove Jansson, Góra lodowa [w:] Córka rzeźbiarza
Reposted fromwieczerza wieczerza viafearoflove fearoflove
fullmoon
16:45
Nie wiesz co pamiętasz, dopóki nie spróbujesz tego opowiedzieć. I nie wiesz co tak naprawdę sądzisz na dany temat, dopóki nie zaczniesz się o to z kimś kłócić. W samotności nie jesteś nawet świadomy swoich sprzeczności. Myślisz, że czemu służy odpowiedź?
— Jacek Dukaj - Perfekcyjna niedoskonałość
fullmoon
16:45
A może uda się nam przeskoczyć
A może uda się nam
Przeklęte koryta bram

I wtedy powiem Ci jak bardzo Cię chcę
I wszystkie moje tajemnice
— happysad
Reposted fromchocoway chocoway viafearoflove fearoflove
fullmoon
16:18
fullmoon
16:18

Child: What’s a VHS?

Me:

The Jedi Temple's Pizza Delivery
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viakoloryzacja koloryzacja
fullmoon
15:49
fullmoon
15:48
4583 b0b2 500
Reposted fromkjuik kjuik viakoloryzacja koloryzacja
fullmoon
15:46
7531 c4f1
Reposted fromsercowisko sercowisko viakoloryzacja koloryzacja
fullmoon
15:46
fullmoon
15:45
8448 ae1d
Reposted fromlonely-girl lonely-girl vialovelythings lovelythings
fullmoon
15:45
1929 61d6 500
Reposted fromfungi fungi viakoloryzacja koloryzacja

October 19 2016

fullmoon
19:02
4712 653d 500
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viaxvou xvou
fullmoon
17:15
7346 ae0d 500
Reposted frommagnificent-madam magnificent-madam viaxvou xvou
fullmoon
16:09
3017 8e96
Reposted fromagonya agonya viaCannonball Cannonball
fullmoon
16:08
fullmoon
16:04
8058 5bac
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaExplorers Explorers
fullmoon
16:03
5190 b197 500
fullmoon
16:02
2142 a41a 500
Reposted fromfungi fungi viaExplorers Explorers
fullmoon
16:01
fullmoon
16:00
2727 75ce
Reposted fromkjuik kjuik viaExplorers Explorers
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl