Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 23 2018

fullmoon
22:15
5702 04ab
Reposted fromoutoflove outoflove viasillyvanas sillyvanas
fullmoon
22:14
fullmoon
22:13
5324 057d 500
fullmoon
22:12
Przez ostatnie siedem lat szukałam spokoju. Myślałam, że to stan, w którym nie ma turbulencji, ani strachu. Gdzie nigdy nie jest się za wysoko, ani za nisko, a szczęście jest tylko pośrodku. Wreszcie zrozumiałam, że spokój nie polega na unikaniu pewnych rzeczy. Chodzi o to, by wybrać życie, w którym chce się żyć pomimo jego chaosu, i akceptując to wszystko, czuć spokój w sercu. 
— Vi Keeland, Gracz
Reposted frommefir mefir viapikkumyy pikkumyy
fullmoon
22:12
5315 3226 500
fullmoon
22:12
5281 b346 500
fullmoon
22:12
5071 c6bb 500
fullmoon
22:08
fullmoon
22:08
2160 6ec0 500
Marek Koterski
fullmoon
22:06
fullmoon
22:03
Małgorzata Musierowicz, Szósta klepka
fullmoon
22:01
3715 b82c 500
takie życiowe.
Reposted frompiehus piehus viairmelin irmelin
fullmoon
22:00
5063 31b5 500
Reposted fromsmoke11 smoke11 viawolalabym wolalabym
fullmoon
21:57
7954 fe15
Reposted fromzie zie viainsanedreamer insanedreamer
fullmoon
21:56
6398 087a 500
Reposted frompiehus piehus viainsanedreamer insanedreamer

July 22 2018

fullmoon
22:44
Właściwie chodzi wyłącznie o to, żeby nie poddać się zmęczeniu, nigdy nie dopuścić do braku zainteresowania, do obojętności, nigdy nie zagubić swej bezcennej ciekawości, bo wtedy człowiek sam sobie pozwala umrzeć.
— Tove Jansson
Reposted fromunr-eal unr-eal viairbjarbirb irbjarbirb
fullmoon
22:44

Podoba mi się człowiek, którego oczy mówią więcej niż wargi.

Reposted fromhole-love hole-love viairbjarbirb irbjarbirb
fullmoon
22:44
Jeśli nie ma wyjścia, trzeba je stworzyć. Nie można pozwalać, by świat po prostu Nam się przydarzał.
— Ann Brashares
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viairbjarbirb irbjarbirb
fullmoon
22:42
8945 6179 500
22:37
I loved to sleep with the window open. Rainy nights were the best of all: I would open the window and put my head on the pillow and close my eyes and feel the wind on my face and listen to the trees sway and creak.
— Neil Gaiman, The Ocean at the End of the Lane
Reposted fromink ink viaxannabelle xannabelle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl