Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 09 2017

fullmoon
22:33

Alfabet dorosłego człowieka

 

A może by tak jeszcze raz

Być bardziej sobą niż aktorem

Chcieć marzyć i w przekorny czas

Dzień pchać do nieba swoim torem

 

Edenu szukać pod Golgotą

Fatum zamieniać w Boga rękę

Grzechu nie zgarniać miarką złotą

Humorem zbić niejedną mękę

 

I jakoś tak żyć bardziej życiem

Jak dzieci liczne i beztroskie

Każdą godzinę chrzcić odkryciem

Lament stapiając w tym co boskie

 

Łabędzi śpiew zostawić ptakom

Miłością spojrzeć w zmartwychwstanie

Nadzieją wierzyć nowym znakom

Ocalić moc na śmierć zaranie

 

Piękna żadnego nie żałować

Rozumnie chłonąć świata strony

Słońcem i mrokiem się budować

To po to został on stworzony

 

Uwierzyć w szczęście wreszcie swoje

Wiarą zwyczajną tą z człowiekiem

Zaufać sercom serc podwoje

Że życie wciąż przychodzi z wiekiem

 

Ą, Ę i Ć dać ich własny kąt

Ś małe forsować z rozsądku

X, Y w życiu to nie błąd

Źle kiedy wszystko jest w porządku

— ks. Wojciech Węgrzyniak
Reposted fromSursumCorda SursumCorda viaoutofmyhead outofmyhead
fullmoon
22:32
0886 4c7a
Reposted fromiamstrong iamstrong viaLazhward Lazhward
fullmoon
22:32
6239 dff5 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viaLazhward Lazhward
fullmoon
22:32
6603 70aa
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaLazhward Lazhward
fullmoon
22:32
fullmoon
22:31
0271 481b 500
Rupi Kaur - "Mleko i miód"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaoutofmyhead outofmyhead
22:31
5788 c027
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viaoutofmyhead outofmyhead
fullmoon
22:30
fullmoon
22:30
fullmoon
22:30
5043 d19b 500
Reposted fromtfu tfu viakoloryzacja koloryzacja
22:29
5628 1486 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viakoloryzacja koloryzacja
fullmoon
22:29
9476 212a 500
Reposted fromverronique verronique viakoloryzacja koloryzacja
fullmoon
22:28
Czasami za dużo od siebie wymagam, a potem jestem rozczarowana.
fullmoon
22:28
fullmoon
22:28
fullmoon
22:28
fullmoon
22:28
Sami wybieramy kogo wpuścimy do naszego dziwnego świata
— Buntownik z wyboru
Reposted fromM-M M-M vialepszeodpowietrza lepszeodpowietrza
fullmoon
22:28
7697 1b73
22:24
fullmoon
22:24
5331 31f0
Reposted fromkotowate kotowate viawolalabym wolalabym
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl