Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 04 2018

fullmoon
10:41
1326 394c 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viairmelin irmelin
fullmoon
10:41
Wiesz dlaczego niektórzy ludzie udają, że nic nie czują? Bo czują za dużo. I to ich przeraża.
— .~ Charlotte Nieszyn Jasińska - Szepty Charlotte
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viairmelin irmelin
fullmoon
10:41
fullmoon
10:39
Najgłupszy sposób marnowania czasu to czekanie na kogoś. Aż dorośnie, aż zrozumie, aż doceni. 
Reposted fromyanek yanek viaimpulsivee impulsivee

March 31 2018

fullmoon
22:18

Czasem, gdy człowiek chce zrobić coś ryzykownego, mówi sobie: 'I tak nie mam nic do stracenia'. A potem ku jego rozpaczy okazuje się, że jednak coś czego się nie ma, też można stracić. I wtedy jest się na minusie - moralnym, emocjonalnym i psychicznym. Oto gorzka życiowa prawda - zawsze może być gorzej.

Reposted fromimponderabilia imponderabilia viaaynis aynis
fullmoon
22:17
Reposted fromFlau Flau viaaynis aynis
fullmoon
22:17
6472 1c0d
Reposted fromtichga tichga viamoreorless moreorless
fullmoon
22:13
W miłości pośpiech jest fatalnym błędem. Nie należy się śpieszyć. Trzeba pozwolić pracować wyobraźni.
— Michalina Wisłocka - "Sztuka kochania"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viairmelin irmelin
fullmoon
22:11
Pomyśl: będziemy mieć własny dom. Będzie ci źle, będą cię zdradzać i wyszydzać ludzie; wtedy wrócisz do naszego domu i powiesz tylko: "To jest nasz dom". Świat wyda ci się inny, jeśli spojrzysz nań przez okno naszego domu.
— Marek Hłasko
Reposted fromparyz-plonie paryz-plonie viaarrives arrives
fullmoon
22:11
1186 f963 500
Reposted fromrichardth richardth viaxer xer
22:11
9475 c594
Reposted fromdivi divi viaxer xer
fullmoon
22:10
3518 27d0 500
fullmoon
22:10
2165 47ce 500
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
fullmoon
22:09
0499 ca24
fullmoon
22:08
7001 3948 500
fullmoon
22:08
1192 f734
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viamoreorless moreorless
fullmoon
22:06
Chciałbym
zrozumieć człowieka,
który skacze z szesnastego piętra
i w locie krzyczy:
- Nie ma śmierci!

Chciałbym
zrozumieć drzewo,
które w samym środku lata
próchnieje.

Chciałbym
zrozumieć mordercę,
który klęczy nad swoją ofiarą
i płacze.

Chciałbym
zrozumieć Einsteina,
który na łożu śmierci mówi:
- Umieram
i nie wiem, co to wiatr.

Chciałbym
zrozumieć mężczyznę,
który stoi na czubku Everestu
i mówi:
- Nie wiem,
jak stąd zejść.

Chciałbym
zrozumieć kroplę rosy,
która mówi:
- Boję się deszczu.

Chciałbym
zrozumieć króla,
który w chwili koronacji mówi:
- Tak oto
traci się wolność.

Chciałbym
zrozumieć chłopaka,
który podciął sobie żyły
w stacji honorowego krwiodawstwa.

Chciałbym
zrozumieć przyjaciela,
który umarł dwa lata temu
i do tej pory jeszcze nie wrócił.

Chciałbym
zrozumieć faceta,
który patrzy w lustro i mówi:
- To nie jestem ja.
— Borszewicz
Reposted fromwstydem wstydem viamoreorless moreorless

March 30 2018

fullmoon
22:01
:( ciągle się boję, ciągle 
Reposted fromGunToRun GunToRun viaCannonball Cannonball
fullmoon
22:01
oppai (おっぱい) - the feeling of waiting for someone that you know that won’t come back.
Reposted fromunknownpleasures unknownpleasures viaaynis aynis
fullmoon
22:01

Kowal Kocyka
Reposted fromEmisja Emisja viaaynis aynis
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl