Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 21 2018

fullmoon
20:54
Brak mi głębokiego wewnętrznego przekonania, że istnieje w życiu coś, do czego zostałem stworzony.
— Podróżniczka D.Gabaldon
Reposted fromM-M M-M viairmelin irmelin
fullmoon
20:50
5977 38ee 500
Reposted fromteijakool teijakool viairmelin irmelin
fullmoon
20:48
Otóż jeśli musisz przekonywać i namawiać siebie samego do powiedzenia ‘tak’, to znaczy, że dusza mówi ‘nie’. Zapamiętaj - jeśli dusza mówi ‘tak’, to nie musisz sam siebie przekonywać.
— Vadim Zeland "Transerfing rzeczywistości , tom I. Przestrzeń wariantów"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaguerriera guerriera
fullmoon
20:47
Warto być uczciwym, choć nie zawsze się to opłaca. Opłaca się być nieuczciwym, ale nie warto.
— Władysław Bartoszewski
Reposted fromkyte kyte viaguerriera guerriera
fullmoon
20:47
2013 7fcb 500
Żurnalista.pl
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaguerriera guerriera

January 07 2018

fullmoon
15:43
3547 dfb6 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaphilomath philomath
15:42
7894 e96f 500
Reposted fromkasjencja kasjencja viaAmericanlover Americanlover
fullmoon
15:42
Kobieta wygląda najpiękniej gdy się zakocha lub gdy uwolniła myśli od danego mężczyzny.
Reposted fromtake-care take-care viamay29th may29th
fullmoon
15:40
7867 05e4 500
Reposted fromverronique verronique viakoloryzacja koloryzacja
fullmoon
15:40
9432 5a61
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakoloryzacja koloryzacja
15:28
fullmoon
15:27
7179 7b4b
fullmoon
15:27
Reposted fromsalzprinz salzprinz viasatyra satyra
fullmoon
15:26
8964 2fa4 500
Reposted fromnutt nutt viaxannabelle xannabelle
fullmoon
15:08
0257 654e 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viaorelh orelh
fullmoon
14:57
4763 db5e 500
Reposted fromtfu tfu viaorelh orelh
fullmoon
14:56
Reposted fromDickieGoldwire DickieGoldwire viaorelh orelh
fullmoon
14:56
5460 e1c9 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaorelh orelh
fullmoon
14:54
3406 1797
Reposted fromkatsiu katsiu viaorelh orelh
fullmoon
14:52
5002 e779 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viaorelh orelh
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl