Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 13 2018

fullmoon
21:53
1010 6419
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viapoppyseed poppyseed
fullmoon
21:53
I tak właśnie kształtuje się twoja osobowość. Wiesz zbyt dużo, a ta wiedza rodzi nieufność. Stajesz się coraz bardziej bojaźliwa i sceptyczna. Wyrażanie emocji nie przychodzi już naturalnie, wiec zaczynasz je udawać. Okazywać empatię, której nie czujesz. Uczysz się niknąć w tłumie, wyglądać jak reszta, nawet jeśli od wewnątrz zżera cię rozpacz.
— Christina Baker-Kline
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapoppyseed poppyseed
21:52
9013 df4d 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viapoppyseed poppyseed
fullmoon
21:52
1076 911f 500
Reposted fromoll oll viaberewere berewere
fullmoon
21:20
fullmoon
21:20
1048 a957 500
Reposted fromnutt nutt viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
fullmoon
21:20
Inteligentny wszystko zauważa. Głupi wszystko komentuje.
— Heinrich Heine
fullmoon
21:19
fullmoon
21:19
Masz usta pocięte chłodem zdań
— Piotr Rogucki
Reposted fromaletodelio aletodelio viainsanedreamer insanedreamer
fullmoon
21:19
7016 2e85 500
"Ości" 11
fullmoon
21:18
Umarłem przez ciebie,
Chociaż właśnie dla ciebie tak pragnąłem żyć.
— Jan Brzechwa
fullmoon
21:18
fullmoon
21:18
fullmoon
21:18
2486 def8 500
Reposted fromchudazupa chudazupa viainsanedreamer insanedreamer
fullmoon
21:17

Bądź zawsze kobietą z klasą. Nawet jeśli świat sponiewierał Cię tak, że właśnie leżysz pośrodku największego błota, jakie w życiu widziałaś. Miej tę cholerną godność. Nie w drogich butach czy seksownej sukience, tylko w dobrym sercu i delikatności. Wtedy możesz być pewna, że nic ani nikt nie odbierze Ci tego co najważniejsze, bo masz to po prostu w sobie.

— Aleksandra Steć
fullmoon
21:16
3024 0511 500
Reposted fromoll oll viainsanedreamer insanedreamer
fullmoon
20:50
Pozwoliłem jej odejść,
ponieważ wiedziałem, że stać ją na kogoś lepszego,
a teraz, kiedy jej nie ma,
zastanawiam się,
czy nie trzeba było
samemu stać się kimś lepszym.
— Atticus - "Miała dzikie serce"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viazapomnialam zapomnialam

September 12 2018

fullmoon
18:35
fullmoon
18:28
fullmoon
18:27
5807 a819 500
Reposted fromdarzyk darzyk viawolalabym wolalabym
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl