Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 06 2016

fullmoon
17:35
3461 64f5
Reposted fromjordana jordana viaAmericanlover Americanlover
fullmoon
16:32
Zgodziłbym się żyć na ziemi całą wieczność, gdyby mi przedtem pokazano jakiś zakątek, gdzie niekoniecznie zawsze trzeba osiągać sukcesy.
— Wieniedikt Jerofiejew - "Moskwa — Pietuszki"
fullmoon
16:31
Tępi ludzie są jak tępe noże. Specjalnej krzywdy nie robią, ale jak wnerwiają...
Reposted fromthesmajl thesmajl viaAmericanlover Americanlover
fullmoon
16:30
Weź mnie za rękę, a później za żonę.
fullmoon
16:30
Musisz być pewien, że masz wartość bez względu na swoje osiągnięcia.
— Wayne W. Dyer

September 05 2016

fullmoon
21:25
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaaynis aynis
fullmoon
21:24
3574 8c8b
Reposted fromsohryu sohryu viaAmericanlover Americanlover
fullmoon
21:24
fullmoon
21:24
2153 2a61 500
Reposted frommhsa mhsa viaAmericanlover Americanlover
fullmoon
21:22
3248 cb73
hot or not?
Reposted fromsundaydriver sundaydriver viacieszesie cieszesie
fullmoon
21:22
4108 a337
Idę spać.
Reposted fromdeadwolf deadwolf viacieszesie cieszesie
fullmoon
21:22
1574 1382 500
Reposted fromannieway annieway viacieszesie cieszesie
fullmoon
21:22
2365 9db1 500
Reposted fromxluminescencex xluminescencex viacieszesie cieszesie
fullmoon
21:22
Reposted frompjoter pjoter viacieszesie cieszesie
fullmoon
21:22
8276 a839
Reposted fromTankistD TankistD viacieszesie cieszesie
fullmoon
21:21
2019 d954 500
Reposted fromdzony dzony viacieszesie cieszesie
fullmoon
21:20

If you see beauty in something, don’t wait for others to agree.


— Sherihan Gamal
fullmoon
21:20
7028 d530
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaxvou xvou
fullmoon
21:19
Życzę Ci, byś domem nazwał kiedyś to samo miejsce co ja.
— Słowem w sedno
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaxvou xvou
fullmoon
21:19
Literaturę, rzecz jasna, wymyślili mężczyźni. Głównie dlatego, że umiejętność ubierania w słowa bardzo pomaga w rozbieraniu kobiet.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromxluminescencex xluminescencex viaxvou xvou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl