Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 16 2017

fullmoon
15:50
O wielkich zmianach decydują małe epizody. Jedno spotkanie, jedna książka, jedna decyzja. Potem wszystko jest już tylko konsekwencją
— Jacek Walkiewicz
fullmoon
15:50
Reposted fromjustshineon justshineon viaeljott eljott

July 10 2015

fullmoon
21:44
Czasami to, co najbardziej prawdziwe, dzieje się tylko w wyobraźni. Wspominamy tylko to, co nigdy się nie wydarzyło.
— Carlos Ruiz Zafon "Marina"
fullmoon
21:44
3319 5532
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaoutofmyhead outofmyhead
fullmoon
21:43
5715 03be 500
Reposted fromxalchemic xalchemic viaoutofmyhead outofmyhead

June 27 2015

fullmoon
20:46
5447 ffc0
Reposted fromxalchemic xalchemic viainsanedreamer insanedreamer
20:43
1323 5df9

June 26 2015

fullmoon
21:57
8740 0f6d 500
Reposted fromcorvax corvax viakurdebele kurdebele
fullmoon
21:56
0210 a78a
Reposted frombloodymonk bloodymonk viakurdebele kurdebele
fullmoon
21:49
fullmoon
21:49
6067 915b
fullmoon
21:49
Kiedy człowiek za bardzo się z czegoś cieszy, zwykle się rozczarowuje.
— Casey Watson: "Chłopiec, którego nikt nie kochał"
Reposted frompensieve pensieve viaExplorers Explorers
fullmoon
21:48
Lubię opowieści z happy endem, a tę napisało życie, które - jak widać - ma swoje zdanie na temat zakończeń.
— Katarzyna Michalak (z książki W imię miłości)
Reposted fromSkydelan Skydelan viaExplorers Explorers
fullmoon
21:48
9898 1b19 500
Reposted fromchangecolour changecolour viaExplorers Explorers
fullmoon
21:47
8145 3acf 500
Reposted fromwetryagain wetryagain viaExplorers Explorers
fullmoon
21:47
Czekanie to dziwny okres, powoduje ogromne i nieusuwalne zniszczenia, nawet jeżeli umie się czekać.
— Grażyna Jagielska - Miłość z kamienia. Życie z korespondentem wojennym.
fullmoon
21:47
Spotkasz. Są trudniejsze rzeczy niż tysiąc kilometrów.
— Ochocki, Vithren.
Reposted fromlavendowy lavendowy viaExplorers Explorers
fullmoon
21:47
"Jest takie słowo, które nie ma angielskiego odpowiednika. Pochodzi z języka portugalskiego. Saudade. Wiesz, co oznacza? To jakby... to słowo nie ma dokładnej definicji. Opisuje raczej uczucie... obezwładniającego smutku. Uczucie, które pojawia się, kiedy człowiek zda sobie sprawę z tego, że utracił coś na zawsze i że nigdy już tego nie odzyska."
— A. Bracken: "Mroczne umysły"
Reposted frompensieve pensieve viaExplorers Explorers
fullmoon
21:46
Czy to nie ironia losu? Ignorujemy tych, którzy nas uwielbiają. Uwielbiamy tych, którzy nas ignorują. Kochamy tych, którzy nas ranią i ranimy tych, którzy nas kochają..
— 01:45
Reposted fromdunkellicht dunkellicht viaExplorers Explorers
fullmoon
21:46
8289 c77f 500
Reposted frommaniamania maniamania viaExplorers Explorers
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl